Niseko 导游

Weather

这是Niseko道路休息站“Niseko Vies Plaza”的实况照片。

Open Live Camera

Today's Weather

Home > 新雪谷道路休息站(Niseko View Plaza)

关于新雪谷道路休息站 (Niseko View Plaza)

新雪谷道路休息站 (Niseko View Plaza)

*提供观光咨询、住宿预订以、各式体验活动预约和纪念品销售等服务。
〒048-1544 北海道虻田郡新雪谷(Niseko)町字元町77番地10 / 电话:+81-136-44-2420 / 营业时间: 全年 9:00-18:00 (七八月 9:00-19:00)